Notariskennis : Zakenrecht

Natrekking

Examenvragen
Natrekking door voortbrenging
Vruchten

Natrekking door incorporatie
Werken aan een onroerend goed waarvan men geen eigenaar is
Verzaking aan natrekking
Inzake huwelijksvermogensrecht, mede-eigendom, huurrecht, beslagrecht, faillissementsrecht.
De akte van verzaking aan natrekking.