Notariskennis : Nalatenschap, schenking en testament

De erfkeuze

Keuzemogelijkheden
drie - soms twee

Ontstaan en uitoefening
Bedenktijd

Grondvoorwaarden
Bekwaamheid - vrije wil - voorwerp

Vormvereisten
Zuivere en eenvoudige aanvaarding
De verwerping
Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Gevolgen
Aanvaarding - verwerping

Kenmerken
Onherroepelijkheid