Notariskennis : Verkoop

BTW op de verkoop van onroerende goederen

Gebouw
Termijn

BTW Belastingplichtigen
Van rechtswege - door optie

Heffingsgrondslag
Overeengekomen waarde

Verplichtingen