Notariskennis : Verkoop

Registratierechten op de verkoop van onroerende goederen

Eigendomsoverdragende overeenkomsten


Onroerende goederen


Belastbare grondslag


Voordelige regelingen
Verkoop van bescheiden woningen en gronden voor het bouwen van dergelijke woningen
Verkoop van landeigendom
Verkoop aan beroepspersonen
Gedeeltelijke teruggave bij wederverkoop binnen korte termijn

Tegen het algemeen vast recht te registreren akten
Commandsverklaring
Rouwkoop
Verzaking aan vruchtgebruik

Kosteloos te registreren aktenExamenvragen