Notariskennis: schenkingen

Geldigheidsvoorwaarden
Toesteming - bekwaamheid - voorwerp -

Modaliteiten
Termijn - voorwaarde - last - voorbehoud van vruchtgebruik

Vorm
Notariele akte - handgift - vermomde schenking - onrechtstreekse schenking

Nietigheid, verval en ontbinding
Pauliaanse vordering

Schenkingen tussen echtgenoten

Schenkingen ten voordelen van het huwelijk

schenking