Notariskennis : Handels- en economisch recht

Fusies en splitsingen

Fusie - Splitsing - Inbreng

Procedure
Fusievoorstel
Verslag van de bedrijfsrevisor
Vaststelling van de ruilverhouding

Algemene vergaderingen


Gevolgen van de fusie
Tegenstelbaarheid aan derden
Het verkrijgen van de hoedanigheid aan aandeelhouder

Sancties