Notariskennis: Huwelijksvermogensrecht

Het primair huwelijksvermogensstelsel

Examenvragen
De echtelijke verblijfplaats

De bescherming van de gezinswoning

De uitoefening van een beroep

Ontvangst van inkomsten

Bankrekeningen en brandkasten

Volmachten

Afwezigheid, onbekwaamverkalring, onmogelijkheid wil te kennen te geven

Hulp en bijdra in de lasten van het huwelijk

Schulden ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen

Dringende en voorlpige maatregelen

Nietigverklaring van bepaalde handelingen