Notariskennis: Zekerheidsrechten

Voorrechten op roerende goederen

Algemene voorrechten op roerende goederen
Begrafeniskosten - kosten laatste ziekte
Werknemers
Sociale zekerheid
Directe belastigen
Onrechtstreekse belastingen

Bijzondere voorrechten op roerende goederen
De verhuurder
De pandhoudende schuldeiser
Geldleningen met pand op handelszaak
De bewaarnemer van een zaak
De verkoper van een roerend goed
De hotelhouder
De vervoerder van goederen
De verzekeraar