Notariskennis : internationaal privaatrecht

Huwelijksvermogensrecht

Rechtsleer - Examenvragen

Bepaling toepasselijke wet secundair stelsel

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel
Het conventioneel huwelijksvermogensstelsel
Het verdrag van Den Haag

Bepaling toepasselijke wet primair stelsel


Toepassingsgebied van de toepasselijke wet


Wijziging van huwelijksvermogensstesel
Wijzigingen van de wetgeving
Conflit mobile
Conventionele wijziging van stelsel

Ontbinding, verdeling en verdeling van het huwelijksvermogen
Oorzaken van ontbinding
Gevolgen van ontbinding
Rechten van de langstlevende echtgenoot
Vereffening en verdeling: in beginsel wet van het secundair stelsel