Notariskennis : Personen- en familierecht

Echtscheiding

Rechtsleer - Examenvragen

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Grondvoorwaarden

Inventaris

Voorafgaande overeenkomsten
Vorm - Inhoud - Uitvoerbare kracht

Rechtspleging
Neerlegging dossier - Verschijning - Vonnis - Overschrijving

Gevolgen
Burgerlijk recht: persoonlijke gevolgen - gevolgen ten opzichte van de goederen
Fiscaal recht:
Sociale zakerheid:

Overlijden, verzaking, verzoening


Echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Rechtspleging

Gevolgen
Burgerlijk recht: persoonlijke gevolgen - gevolgen ten opzichte van de goederen
Fiscaal recht:
Sociale zakerheid:

Ontbinding van het huwelijksvermogenstelsel
Vereffening - Verdeling

Onderhoudsgeld
De echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen

Echtscheiding wegens feitelijke scheiding

Gevolgen
Burgerlijke recht: vermoeden van schuld
Fiscaal recht:

Feitelijke scheiding


Internationaal privaatrecht