Notariskennis : Zakenrecht

De gemene muur

Toepassingsgebied: muren
Andere afsluitingen: hagen, sloten bomen (art. 30 tot 37 Veldwetboek)


OntstaanBewijs
Wettelijk vermoeden: art. 653 BW


RechtenPlichten


Einde