Notariskennis : Publiek en administratief recht

De notaris en de stedenbouw

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

De plicht tot informatie
Wettelijke verplichtingen tot informatieverschaffing
De verplichtingen als raadsman

Handelingen
De handelingen die de notaris moet stellen

Aansprakelijkheid
De notariele aansprakelijkheid

Stedenbouw
De plannen van aanleg
Stedenbouwkundige fiscaliteit: meerwaarden
Planschadevergoeding
Bouw- en verkavelingsvergunningen
Procedure tot aflevering van vergunningen
Bouwverordeningen