Notariskennis : Personen- en familierecht

Afstamming in 1999

Rechtsleer - Examenvragen
Afstamming van moederszijde


Afstamming van vaderzijde


Het overspelige kind


Het incestueus kind


Vorderingen met betrekking tot de afstamming


Gevolgen van de afstamming
Toekenning familienaam - Ouderlijk gezag

Vordering tot uitkering levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
Artikel 336-341 BW

Overgangsbepalingen