Notariskennis : Verkoop

Gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Verkoop in der minne
Toepassingsgebied - rechtspleging - formaliteiten - verkoop uit de hand - verkoopprijs - sancties - internationaal privaatrecht

Verkoop na failissement
Keuze tussen openbare verkoop en verkoop uit de hand
Formaliteiten bij openbare verkoop en bij verkoop uit de hand
Erelonen
Sancties
Internationaal privaatrecht


Examenvragen