Notariskennis : Diverse contracten

Lastgeving

Toestemming

Voorwerp
Omvang van de lastgeving: uitwendig en inwendig

Bekwaamheid

Bewijs
Tussen partijen - Derden

Gevolgen tussen de contracterende partijen


Gevolgen tegenover derden
De lasthebber handelt binnen of buiten de grenzen van zijn mandaat

Einde
Herroeping - Onherroepbaarheid - Opzegging - Overlijden - Faillissement of kennelijk onvermogen

Vergelijking met andere rechtsfiguren
Zaakwaarneming - Bewaargeving - Arbeidsovereenkomst - Bewaargeving