Notariskennis : Publiek en administratief recht

Onteigening ten algemenen nutte


Openbaar nut
Gerechtelijk controle: hoven en rechtbanken, Raad van State
Bijzondere redenen tot onteigening: ruimtelijke ordening, economische expantie

Formaliteiten en rechtspleging
wetgeving: wet 17 april 1835 en wet 27 mei 1870


Schadeloosstelling
Schadeloosstelling voor verlies van eigendom: actuele waarde en toekomstige waarde
Schadeloosstelling verschuldigd aan de bezitter