Notariskennis : Verbintenissenrecht

Het bewijs

Het geschrift
Artikel 1341 BW - Uitzonderingen
De authentieke akte
De onderhandse akte
Briefwisseling
Fax
DatacommunicatieGetuigenbewijs


Vermoedens


Bekentenis


De gerechtekijke eed