Notariskennis

Verbintenissenrecht

Huwelijksvermogenrecht


Het primair stelsel

Scheiding van goederen (vennootschap van aanwinsten, participatiebeding)

Bedongen gemeenschapsstelsels

Vereffening-verdeling

Overgangsrecht


Mede-eigendom
Huwelijkscontract
Notariskennis