Notariskennis : huwelijksvermogensrecht

Overgangsrecht

Verklaringen
Onmiddellijke toepassing van het primair stelsel