Notariskennis : Notarieel recht

De notariele akte

De notaris
Aanstelling en keuze - identificatie in de akte - onpartijdigheid

Vormvereisten
Samenloop van partijen: aanwezigheid - kennis (getuigen) - identificatie - bekwaamheid
Instrumenterende getuigen

Plaats en datum

Toelichting en voorlezing
Voorafgaand ontwerp

Ondertekening

Bijlagen
Modaliteiten
Akte in minuut
Akte in bevet
Neerlegging onder de minuten