Notariskennis : Handels- en economisch recht

Tijdelijke handelsvennootschap

Geen rechtspersoonlijkheid (art. W. Venn.)

Boek III.