Notariskennis : Gerechtelijk privaatrecht

De rangregeling

Wetgeving:
Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling: Hoofdstuk 8:  Rangregeling

Rechtspleging:
Diegene aan wie het eigendom is toegezen krijgt een getuigschrift met daarop vermeld de bedragen die hij moet betalen.

De notaris stelt een proces verbaal op inzake de verdeling van de opbrengst van de verkoop.


Doorhaling van in- en overschrijvingen
Notarieel getuigschrift

Minnelijke rangregeling
Ontstaan in de notariele praktijk - Vrijwillige medewerking van alle belanghebbenden