Notariskennis : Publiek en administratief recht

Lijkbezorging en begraafplaatsen

Rechtsleer - Examenvragen
Formaliteiten bij overlijden
Vervoer van het lijk: binnenland - buitenland
Lijkschouwing

Afstaan van organen
Wil van de overledene

Wijze van lijkbezorging


Begrafenis
Begraafplaats: kerkhof, crematorium
Grafconcessies
Kosten van de begrafenis en het graf: bestelling - het voorrecht

Opgraving