Notariskennis : Publiek en administratief recht

Bescherming van het onroerend erfgoed

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Monumenten en landschapen
wet van 7 augustus 1931

Internationale instellingen
U.N.E.S.C.O.
Raad van Europa2007 Topic : Erfgoed