Notariskennis : Personen- en familierecht

Bekwaamheid

Rechtsleer - Examenvragen

Bekwaamheid en onbekwaamheid
Openbare orde - persoonsgebonden - buiten het vermogen - onverjaarbaar

Wettelijke organisatie
Vertegenwoordiging en bijstand
Rechtshandelingen waarvoor vertegenwoordiging uitgesloten is

Samenloop

Gevolgen
Relatieve nietigheid

Publiciteit

Overzicht