Notariskennis : Personen- en familierecht

Het huwelijk

Examenvragen
Grondvoorwaarden
Leeftijd
Voorgaand huwelijk
Boed- of aanverwantschap
Toestemming: bekwaamheid, wilsgebreken, ouders

Vormvereisten
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Sancties
Nietigheid (putatief huwelijk)

Bewijs