Notariskennis : Zakenrecht

Erfpacht

Burgerlijke aspecten - Fiscale aspecten

Duur
27 - 99 jaar

Vestiging


Tegenstelbaarheid


Rechten en plichten
Rechten en plichten van de eigenaar - Rechten en plichten van de erfpachter

Tenietgaan