Notariskennis : Nalatenschap, schenking en testament

De erfgenamen

Hoedanigheden vereist voor de erfopvolging
Bestaan - bekwaamheid - waardigheid

Erfopvolging door boedverwantschap
Bewijs van verwantschap
Bepaling van erfrechten:
- gewone erfopvolging
- anomale nalatenschap

Erfopvolging door adoptie

Erfopvolging door huwelijk


erfgenaam