Notariskennis : Handels- en economisch recht

Registratierechten op vennootschapsakten

Inbreng van onroerend goed
Art. 44 en 115bis W. Reg.
Gemengde inbrengen: art. 120 W. Reg.

Inbreng van een algemeenheid / bedrijfstak
Art. 117 W. Reg.

Gemengde inbreng
Artikel 120 W. Reg.

Overdracht van vennootschapsgoederen naar het vermogen van de vennoten
Artikel 129 - Artikel 130 W. Reg.

Herkwalificatie, Veinzing, Prijsbewinpeling