Notariskennis

Internationaal privaatrecht

Personen- en familierecht

Bekwaamheid - Woonplaats - Afwezigheid - De meerderjarige onbekwamen

Onderhoudsgelden - Afstamming - Ouderlijk gezag - Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding

Het huwelijk - EchtscheidingZakenrecht

family law
Notariskennis