Notariskennis : Personen- en familierecht

Onderhoudsgelden

Rechtsleer - Examenvragen
Voorwaarden
Staat van behoefte

Overeenkomst

Uitvoering
Beslag - Dienst voor alimentatievorderingen - Collectieve schuldenregeling

Internationaal
De toepasselijke wet - Internationale bevoegdheid - Erkenning en uitvoering

Buitgebreide onderhoudsplichten
Onderhoud en opvoeding van kinderen
Bijstand tussen echtgenoten
Uitkering na echtscheiding

Beperkte onderhoudsplichten
Tussen ascendenten en descendenten
Bij gewone adoptie
Ingevolge huwelijk

Last van een nalatenschap
De langstlevende echtgenoot

Tussen schenker en begiftigde