Notariskennis: Nalatenschap, schenking en testament
De verschillende soorten testamenten
Het openbaar testament - Het eigenhandig testament - Het internationaal testament

Herroeping van een testament
De akte van herroeping

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de notaris
CRT

Internationaal privaatrecht

Registratierechten

Kenmerken van een testament