Notariskennis : Gerechtelijk privaatrecht

De dwangsom

Wetgeving
Artikel 1385bis Ger.W.

Toepassingsgebied


Voorwaarden
De dwangsom moet gevorderd worden
De dwangsom veronderstelt een gerechtelijke veroordeling


Tenuitvoerlegging


Herziening


Verjaring