Notariskennis

Personen- en familierecht - ZakenrechtNalatenschap, Schenking en testament

Verbintenissenrecht - Huwelijksvermogensrecht -  Mede-eigendom

Koop-verkoop - Huur - Contractenrecht - Zekerheidsrechten

Notarieel recht - Handels- en economisch recht - Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Publiek en administratief recht - Fiscaal recht - Internationaal privaatrecht