Notariskennis: Personenrecht

De meerderjarige onbekwamen

Onbekwaamverklaring
Art. 489-512 BW

De staat van verlengde minderjarigheid
Art. 487bis- 487octies BW

Toevoeging van een gerechtelijk raadsman
Art. 513-515

Het voorlopig bewind over het vermogen
Art. 488bis

De abnormale deliquenten