Notariskennis: Gerechtelijk privaatrecht

Beslag op onroerend goed

Rechtsleer - Examenvragen
Onroerend bewarend beslag
Voorwaarden - procedure - duur - doorhaling - omzetting in uitvoerend beslag

Procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed
Vormvereisten - Toewijs