Beslag op onroerend goed: Procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed

Toewijs

Art. 1586

Het opbieden
Biedingen die moeten - mogen geweigerd worden
Borgstelling