Notariskennis : Fiscaal recht

Successierechten in 2007

Examenvragen
Heffing
Erfenissen
Gelijkgestelde overdrachten en beschikkingen

Belastbaar actief

Waardering van het actief
Vruchtgebruik en blote eigendom

Aanvaardbaar passief
Schulden
Begrafeniskosten

Aangifte van nalatenschap
Personen verplicht tot aangifte
Aangiftetermijn
Vorm en inhoud

Tarief der rechten
Gewone adoptie

VrijstellingenVerminderingen


Vereffening


Betaling


Waarborgen


Verplichtingen van derden


Bewijsmiddelen


Straffen
Belgian inheritance tax