Notarieel examen 2001

Examenvragen inzake deontologie

Open vragen:

3. Geweld van een klant

4. Territoriale bevoegdheid notaris

6. Akte schoondochter voor minder dan wettelijk ereloon


Juist-Fout - Ja/Neen:

3. Betaling van de prijs in een koopakte

5. Vereenzelviging van partijen

8. Akte voor twee notarissen

13. Onverenigbaarheden met notarisambt

14. Akte in brevet

Akte te verbeteren:

Territoriale onbevoegdheid


Meerkeuzevragen:

- 9. Uitvoerbare kracht kredietakte

- 11. Aansprakelijkheid notaris bij opstellen erfenisaangifte

- 14. Apostille

- 15. Confraterneel gedrag, ambtsverlening.

- 19. Identificatie van partijen

- 20. Uitsluitende bevoegdheid van een Belgische notaris is Belgie

- 21. Viseren van het repertorium

- 22. Kennisname door registratie van inhoud eigenhandig testament

- 25. Ereloon krediet

- 26. Minnelijk vereffenings-akkoord

- 27. Betaling loon door notaris(opvolger)


Examenvragen inzake deontologie: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006