Notarieel examen 2001

Examenvragen inzake familierecht

Open vragen:
2. Inbezitstelling
9. Probleem in formulering eigenhandig testament

Juist-fout / Ja-nee:
6. Erfdeel in waarde van erkend kind
11. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
15. Verzaking aan voorbehouden erfdeel

Akte te verbeteren:
(huwelijkscontract) niet behouden
legaatsaflevering ontbreekt

Consultaties-clausules:
1. Gesplitste aankoop naakte eigendom - vruchtgebruik.
4. Onderhoudsgeld tussen echtgenoten bij eot

Meerkeuzevragen:
1. Welke procedure bij wijziging huwelijksvermogensstelsel
2. De wettelijke erfgenamen
3. Herroepbaarheid van schenking tussen samenwonenden
4. Verkoop van aandelen aan eigen kind met voorbehoud van vruchtgebruik
5. Aanvaarding van een schenking aan een minderjarige
8. Restlegaat
12. Omzetting vruchtgebruik langstlevende
13. Plaatsvervulling en grootst beschikbaar deel
18. Gevolgen tegenover derden van buitenlandse echtscheiding
22. Kennisname door registratie van inhoud eigenhandig testament

Examenvragen inzake familierecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006