Notarieel examen 2001

Examenvragen inzake koop-verkoop

Juist-fout / ja-nee 1. Overdracht van mondeling verhuurd eigendom

Te verbeteren akte

Consultaties-clausules:

1. Gesplitste aankoop naakte eigendom - vruchtgebruik.

3. Aankoop van een appartement.


Meerkeuzevragen:

23. Aanwezigheid vrederechter bij gerechtelijke verkoop

28. Commandsverklaring

30. Totstandkoming verkoop en opschortende voorwaarde


Examenvragen inzake koop-verkoop: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006