Notarieel examen 2001

Open vragen

I.1. Vraag (1,5 punten) - Antwoord : 

Bepaal het toepasselijke tarief van de registratierechten, zonder hierbij rekening te houden met de eventuele verminderingen die zouden kunnen van toepassing zijn. (Zet een kruisje in de juiste kolom):

A. Omzetting van vruchtgebruik op onroerend goed (art.745quinquies B.W.).
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)

B. Inbreng van woning in vennootschap door eennatuurlijke persoon.
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)

C. Toestaan van een recht van opstal, op een onroerend goed als werkhuis bestemd, voor 20 jaar, mits een jaarlijkse vergoeding van 1.000 Euro.
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)

D. Toebedeling van een onroerend goed van een CVin vereffening aan de vennoot die het ingebracht had.
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)

E. Toebedeling van een onroerend goed van een BVBA in vereffening aan de vennoot die het ingebracht had.
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)

F. Verhuring van de woning als hoofdverblijfplaatsvan de huurder.
(1.000 BEF - 0,2% - 1% - 12,5%)


Examenvragen inzake registratierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006