Notarieel examen 2001

Open vragen

I.5. Vraag (2 punten) - Antwoord : Suzy Delaire, van Franse nationaliteit, is op 8 januari 1988 in het huwelijk getreden te Santiago ( Chili ) met Juan Binochett, van Chileense nationaliteit. Zij hebben gedurende tien jaar hun gemeenschappelijke verblijfplaats in Santiago gehad. De echtgenoten geraken uitgekeken op mekaar en aangezien ze toch geen kinderen uit hun huwelijk hebben en er ook er ook geen geadopteerd  hebben, gaan ze met gemeen akkoord uit elkaar. Aangezien het Chileens recht geen echtscheiding kent werd er geen enkele procedure van echtscheiding ingeleid.
De echtgenote komt op 12 april 1997 terug naar Europa en vestigt zich van dan af in Brussel. Ze leert er Jan Pannekoek kennen en met het oog op een nieuw huwelijk met hem wenst ze nu uit de echt te scheiden. Op 28 april 2001 vraagt ze raad aan een vriend die notaris is te Brussel en stelt hem de twee volgende vragen. Wat moet de notaris antwoorden ?

A. Welke wettelijke basis moet ze inroepen om de Belgische internationale rechtsbevoegdheid te kunnen aantonen ?

B.Kan zij zich beroepen op art 232 van het Belgisch burgerlijk wetboek om  de echtscheiding te vragen op grond van  feitelijke scheiding van meer dan twee jaar?