Notarieel examen 2001

Open vragen

I.6. Vraag (1 punt) - Antwoord : Een Belgische notaris heeft voor een akte die hij verleden heeft betreffende de aankoop van een onroerend goed minder dan het wettelijk ereloon gevraagd, omdat de koopster zijn schoondochter is. De zaak wordt voorgelegd aan de Kamer. Kan deze een tuchtstraf opleggen ? Waarom ?