Notarieel examen 2001

Open vragen

I.7. Vraag (2 punten) - Antwoord :  Richard Krésusse verkoopt een bouwgrond gelegen te Waver aan Innocent Tartempion; beide partijen verzoeken de notaris de akte op te stellen.
De partijen verduidelijken dat de grond in gebruik is bij Aristisde Agricola, een oude boer die weldra met pensioen gaat en beloofd heeft de grond vrij te maken tegen het einde van het seizoen, te weten op 1 november 2001. Een onderhands document in deze zin, ondertekend door Aristide Agricola, wordt door de partijen aan de notaris ter hand gesteld.
De notaris als raadgever van partijen moet de partijen inlichten over de waarde van dit document en hen een antwoord geven op de volgende vragen:

A. Kan een dergelijk document volstaan ? Zo ja in welke veronderstelling ?

B. Zo dit document niet voldoende is zou Innocent Tartempion alsnog het genot kunnen bekomen van de grond en een einde stellen aan de pacht ?