Notarieel examen 2001

Open vragen

I.8. Vraag (2 punten) - Antwoord :  De Belg Henri Goethaals, een vrijgezel, wenst een klein huisje te kopen dat gelegen is in Bornem. Hij doet navraag bij zijn notaris om te weten of er een kans bestaat op vermindering van rechten bij aankoop van  een bescheiden woning, en zo ja, of hij van deze vermindering kan genieten.

Welke zijn de vragen die de notaris aan Henri Goethaals moet stellen om te kunnen uitmaken of hij van de vermindering kan genieten ?