Notarieel examen 2001

Open vragen

I.9. Vraag (2 punten) - Antwoord : Op 5 april 2001 overleed de rijke rentenier Paul-Henri Pâque; hij was vrijgezel en liet geen enkele voorbehouden erfgenaam na. Notaris Guy Delpotte, met standplaats te Mechelen, opent het eigenhandig testament – waarvan de formele geldigheid niet kan betwist worden – en leest letterlijk:

a) de volgende clausule: “ Ik legateer, vrij van alle rechten, mijn  obligaties E.I.B. 97 (Europese Investeringsbank 1997) per gelijke delen aan mijn neven Jean en Jules Piccard , en André Lerue.” (De vermelde obligaties vertegenwoordigen samen een waarde van bij benadering 6 miljoen BEF) ;

b) En dat de testamentmaker als algemene legataris zijn vriendin Sophie Marssot aanstelt.

Ziet u enig probleem in de uitvoering van het testament ?