Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.10. vraag - antwoord : Een Belgisch notaris wordt gevraagd om een authentiek testament te ontvangen.

Eén van de vier hierna volgende beweringen is fout: Dewelke en waarom ?

A.    Het testament is nietig wanneer het op gewoon papier (geen formaatzegel) wordt geschreven.

B.    Na het testament, gedicteerd door de testator, geschreven te hebben, moet de notaris hem vragen of het wel overeenstemt met zijn laatste wil, en de gestelde vraag en het er op gegeven antwoord opnemen in de akte.

C.    De notaris is verplicht het testament te registreren in het C.R.T. zelfs indien de testator hem er uitdrukkelijk van ontslaat.

D.    De notaris moet alleen de door de testator gedicteerde tekst van het testament eigenhandig schrijven. De aanhef, de identiteit, en de andere elementen van het testament mogen door zijn klerk geschreven of getypt worden.