Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.11. vraag - antwoord : Juul Papeter, Belgisch rijksinwoner en camionchauffeur, komt in een auto-ongeval te overlijden. (frontale botsing met een personenwagen waarin een jonge moeder en haar twee kinderen omgekomen zijn). Na bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte in het bloed van de overleden chauffeur ver het toegelaten maximum oversteeg. Zijn verantwoordelijkheid lijkt evident.
    Juul had drie dochters, Clementine, Louise (beiden ongehuwd en bij hun vader inwonend) en Mathilde. Deze laatste is reeds acht jaar overleden en heeft twee zonen nagelaten, Boudewijn en Leopold. De kinderen en kleinkinderen van Juul beslissen zijn nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden.

    Eén van de volgende beweringen is juist. Dewelke en waarom ?

A.    De kinderen en kleinkinderen kunnen zich ontlasten van de vereffening van de nalatenschap door een beheerder te laten aanstellen door de rechtbank

B.    De onroerende goederen van de nalatenschap moeten verplichtend openbaar verkocht worden.

C.    De aanvaarding onder voorrecht heeft slechts boedelscheiding tot gevolg wanneer zij geakteerd wordt binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden

D.    De vereffening van de nalatenschap moet aangevangen worden binnen de termijn van drie maanden en veertig dagen na het overlijden