Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.13. vraag - antwoord :  Kan een Belgische notaris volgende functie uitoefenen ?

    A.    Plaatsvervangend vrederechter ?

    B.    Vereffenaar van een handelsvennootschap?  

    C.    Voorlopig bewindvoerder van een meerderjarige die niet instaat is zijn goederen te beheren (art. 488bisA  B.W.) ?

    D.    Beheerder van een  VZW ?